Tibage

Om os

TIPE Nordic er et dansk engrosfirma, der har eneretten til at importere TIPE produkter fra TitanPE Technologies til Danmark, Sverige, Norge, Island, Grønland og Færøerne. 

Vi sælger individuelle løsninger og kombinerer professionel rådgivning med et produktprogram fra en af verdens førende producenter TitanPE Technologies. Fjernøsten har en meget lang tradition for at producere og udvikle højhygiejne produkter, således er det nu et 10. generationsprodukt fra TitanPE og det mest avancerede til dato. Du kan læse mere på TitanPE Technologies hjemmeside www.tipe.com.cn 

”Since 2003, we provide high quality and leading nano products, technologies and solutions, to the clients all over the world. Now we are serving clients in Europe, Asia, Oceania and America, TitanPE Technologies" 

Produktprogrammet er koncentreret omkring førsteklasses overfladebehandlingsprodukter, der blandt sine egenskaber afviser bakterier og vira, reducerer fugt- og lugtgener, giver facadebeskyttelse samt reducerer organiske vækster som alger og mos. Belægningen er baseret på omfattende videnskabelig forskning og målinger/tests samt dens effektivitet bevises ved SGS-laboratorieresultater. 

Tilsvarende importører af TitanPE Technologies produkter findes i bl.a. Ungarn, Holland og Frankrig.

Vores selskab har mulighed for at tilbyde en komplette løsning som udover selve coatingen (overfladebehandlingen) omfatter en dybdegående hovedrengøring og desinfektion, rengørings- og hygiejnerådgivning samt efterfølgende kontrolmålinger af de opnåede resultater til et egenkontrolprogram. De behandlede overflader vil være meget nemmere at rengøre uden kemikalier. Vi kalder det ekspertise med ansvar. 

Miljøpolitik

Det er vores målsætning at minimere gener for miljøet og omgivelserne og undgå spild af ressourcer, når vi udfører vores arbejde. Vores indsatsområder ajourføres løbende i overensstemmelse med lovgivning, regler, myndighedskrav og ny viden.

TIPE Nordic har som mål at bidrage til bæredygtighed ved at drive virksomhed på en økonomisk, social og miljømæssig måde og derved vise omtanke for mennesker og miljø. Vi støtter FN's mål for bæredygtig udvikling som helhed. Vi er især engagerede i at forfølge mål 3, 6, 11 og 14.

3 6 11 14

Muligheden for at reducere vores afhængighed af kemiske rengøringsmidler, bruge mindre vand og strøm samt sikre bedst mulig rengøring (hygiejne) er vores sociale ansvar.

Samarbejdspartnere

RFBHDHI