Bedre el produktion og mindre vedligeholdelsesomkostninger

Solcellepaneler udsættes for støv, snavs, regn og eksterne forurenende stoffer, hvilket resulterer i tab af effektivitet og strømspild. En akkumulering af støv og snavs på overfladen af solcellepaneler fører til et betydeligt energitab. Vores selvrensende løsning reducerer ophobning af vand eller støv på overfladen og kan holde overfladen på solcellepanelet i en kontinuerlig høj ren tilstand, hvilket reducerer rengørings- og vedligeholdelsesomkostningerne og samtidig øger den daglige el produktion med 3-10%.

Hvorfor ikke forbedre effektiviteten og samtidig reducere vedligeholdelsesomkostninger og risici forbundet hermed.

Forøg panelernes ydeevne og levetid ved en TIPE Smart Coating.

Uanset hvilken type ejendom det drejer sig om, giver et pænt og velholdt ydre et bedre førstehåndsindtryk end hvis facaden virker slidt og snavset. Regn, når den blandes med de forurenende stoffer i luften, bliver det en farlig kombination af syreregn, der kan visne det yderste beskyttelseslag af bygningen væk. Strukturen vil miste sin naturlige struktur på grund af den hårde påvirkning. Ligesom luftforurenende stoffer som NOx fra biludstødninger skaber en hård påvirkning. Den hårde påvirkning gør at bygningens væg eller glas kan se falmende og ikke så skinnende ud. Støv, UV-stråler og snavs er andre naturlige årsager til et livløs look.

En TIPE Smart Coating vil beskytte og gøre facaden selvrensende, så den fremstår ren og velholdt. Selv facader som er særligt udsatte for vejret eks. på nordvendte sider eller facader i skygge. Overfladebehandlingen giver en usynlig men usædvanlig effektiv og holdbar beskyttelse af facader og andre overflader, der forbliver rene i længere tid. Samtidig vil de behandlede overflader være beskyttet imod syreregn, smog, udstødningsgas og luftforurening.

Den behandlede overflade vanskeliggør begroning og misfarvning af alger, snavs, sort skimmelsvamp og andre uønskede urenheder og gør snavs og skidt lettere at fjerne.

En TIPE Smart Coating ændrer hverken overfladens farve eller udseende. Overfladebehandlingen er vejrfast og har en selvrensende effekt i regnvejr, hvilket vil sige, at regn fungerer rengørende på den behandlet overflade.

Overfladebehandlingen absorberer UV-strålerne og beskytter overfladen imod UV-skader og misfarvning. Underlaget er stadig i stand til at ”ånde” og lader luft og fugt passere fra husets indre til det ydre. Et åndbart murværk vil ligeledes forbedre varmeledningsevnen og isoleringsevnen.

Hvorfor ikke forlænge levetiden på dine murstensfuger. Til sammenligning koster en TIPE Smart Coating kun en femtedel af, hvad en omfugning koster.

Glas til bygninger er ligeledes meget modtagelig for al slags forvitringsvirkninger og vil uundgåeligt blive beskidt, støvet og snavset. Anvendelse af vores selvrensende overfladebehandling på glasset kan ikke kun forsinke denne proces, men også reducere dine vedligeholdelsesudgifter og skære ned for energiforbruget

På godt på din ejendom. Beskyt din facade. Nyd synet i årevis !

Personoplysninger

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores website indsamler og behandler vi en række sådanne informationer. Det sker f.eks. ved almindelig tilgang af indhold, hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, deltager i konkurrencer eller undersøgelser, registrerer dig som bruger/kunde, øvrig brug af services eller foretager køb via websitet.

Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Når formålet med behandlingen ikke længere er til stede, vil dine persondata blive slettet, anonymiseret eller overført til arkiv efter reglerne i arkivlovgivningen.

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte har du ret til at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på deres hjemmeside.

Cookies

En cookie er i edb-terminologi betegnelsen for data, i form af tekst, modtaget fra et website på en webserver som gemmes hos klienten, det vil sige browseren, og senere sendes til samme website, når sitet igen besøges.

Vi bruger cookies på dette website med henblik på at indsamle besøgsstatistikker og forbedre din oplevelse på dette website. Vores funktionalitet er ikke betinget af, at du har tilladt cookies, men vi vil dog anbefale, at du accepterer cookies. Da der bruges cookies overalt på websitet, kan det forhindre dig i at bruge visse dele af websitet, hvis du deaktiverer dem.

Hvis du ikke ønsker, at der gemmes cookies på din computer kan du ændre indstillingerne i din webbrowser og deaktivere cookies.

©Copyright

Indholdet på denne hjemmeside er beskyttet i henhold til loven om ophavsret og må ikke kopieres, reproduceres eller distribueres under nogen form - hverken helt eller delvist - uden skriftlig tilladelse fra TIPE Nordic. Download eller kopiering af billedmateriale og/eller tekstmateriale er kun tilladt, såfremt der ligger en skriftlig tilladelse fra TIPE Nordic.

Varemærker/trademarks

Produkt- og virksomhedsnavne på dette websted kan være registrede varemærker og beskyttede firmanavne, disse anvendes kun til identifikation og forklaring. Alle varemærker/navne tilhører de respektive ejere.

Vi sælger individuelle løsninger, der gør en reel forskel hver dag og kombinerer professionel rådgivning med et førsteklasses produktprogram fra en af verdens førende producenter. Produkter med en høj ydeevne og langvarig effekt. 10. generation i en udvikling der først lige er begyndt og med en øget fokus på bæredygtighed. Blandt effekterne ved en behandlede overflade er en nemmere rengøring med færre kemikalier:

Ved en TIPE Smart Coating sprøjtes der en fast og ultratynd hinde på med en unik sprayteknologi. Produktprogrammet omfatter flere forskellige produkter, alt efter overflade og formål.

 

Anvendelse

Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke fraviges ved anden skriftlig aftale.

Enhver aftale mellem køber og sælger betragtes som fortrolig, herunder priser, betalingsbetingelser, tekniske specifikationer, øvrige tegninger og produktbeskrivelser og må ikke uden sælgerens forudgående accept bringes til tredje mands kundskab.

Salget af TIPE Nordics produkter sker til såvel forbrugere som erhvervsdrivende. Intet i disse salgs- og leveringsbetingelser skal fortolkes som en begrænsning eller fraskrivelse af hver parts rettigheder, som ikke kan begrænses eller fraskrives i henhold til ufravigelig lovgivning, der således vil have forrang frem for bestemmelserne i disse salgs- og leveringsbetingelser, herunder f.eks. i relation til særlige rettigheder for forbrugere.

TIPE Nordics produkter

Produktprogrammet er koncentreret omkring førsteklasses overfladebehandlingsprodukter, der blandt sine egenskaber reducerer fugt- og lugtgener (forårsaget af VOC’er), afviser bakterier og vira, giver facadebeskyttelse samt reducerer organiske vækster som alger og mos. 

TIPE Nordics produkter er ikke biocider, dvs. produkterne slår ikke levende organismer som f.eks. vira, bakterier, skimmelsporer, m.v. ihjel, men begrænser alene væksten af disse organismer, hvorfor en grundig rengøring af de relevante områder forud for påføring er nødvendig. Medmindre andet specifikt er aftalt, er køber ansvarlig for af foretage rengøring af relevante området forud for påføring af TIPE Nordics produkter.

Salg af TIPE Nordics produkter kan enten ske med eller uden TIPE Nordic som udførende part. Ved udførende part menes, at TIPE Nordic desinficerer de relevante områder inden coating samt udfører en coating i f.eks. 3 lag på aftalte områder.

Er køber den udførende part, er TIPE Nordic alene ansvarlig for leveringen af produktet og/eller ansvar som følge af ufravigelig lovgivning. Der henvises til TIPE Nordics bestemmelser vedrørende ansvarsbegrænsning angivet nedenfor i punktet ”Produktansvar og ansvarsbegrænsning”, som finder anvendelse.

Er TIPE Nordic den udførende part, er TIPE Nordic, herunder TIPE Nordics medarbejdere, underlagt et almindeligt ansvar i henhold til gældende dansk lovgivning, med de fravigelser og begrænsninger, der fremgår nedenfor i punktet ”Produktansvar og ansvarsbegrænsning”, som finder anvendelse.

Tilbud

Tilbud afgives uden forbindende og med forbehold for mellemsalg. Alle skriftlige tilbud/prisoverslag vil være gældende i max. 30 dage fra afgivelsesdato, medmindre andet er nævnt i tilbuddet

Betaling

Betalingsdato fremgår af den enkelte faktura. Ved betaling efter denne dato beregnes morarente p.t. med 1,5% pr. måned. Vi forbeholder os ret til at forlange en sikkerhedsstillelse, der er godkendt af os, før leverancen påbegyndes.

Nye kunder kreditvurderes ved oprettelse. Enhver kreditgrænse, som indrømmes en kunde, kan til enhver tid blive genvurderet, og den kan efter vort valg og når som helst reduceres, suspenderes eller tilbagetrækkes uden forudgående varsel.

Ejendomsforbehold

Leverancen forbliver sælgers ejendom, indtil TIPE Nordic har modtaget fuldstændig betaling af det skyldige beløb. Risikoen for produkternes hændelige undergang eller forringelse, overgår til kunden på det tidspunkt, hvor produkterne er kommet i kundens besiddelse.

I tilfælde af manglende betaling forbeholder TIPE Nordic sig ret til at gøre ejerskab af det respektive produkt gældende.

Køber skal og vil sørge for, at alle produkter er og forbliver individualiseret.

Produktændringer

TIPE produktudvikler løbende, derfor kan der forekomme ændringer i det enkelte produkts tekniske specifikationer, udseende eller ydeevne. Sælgeren forbeholder sig ret til at gennemføre disse ændringer uden varsel.

Sådanne ændringer giver kun køber ret til at hæve købet, såfremt køber kan bevise, at en bestemt sammensætning af produktet var en forudsætning for købet. Foretagne ændringer og heraf foranlediget hævning af købet, berettiger ikke køber til nogen skadeserstatning.

Oplysninger i produktinformation og prislister samt mulige anvendelser af varerne er kun bindende i det omfang, aftalen udtrykkeligt henviser til dem

Levering

Levering sker ab vort lager, med mindre andet er skriftlig aftalt.

Såfremt køberen, uanset årsag, nægter modtagelse af bestilte varer, er køberen pligtig til at betale sælgerens omkostninger i forbindelse med varens fremsendelse og returnering.

TIPE Nordic forbeholder sig ret til at vælge transportmiddel og transportvej efter vort skøn. Eventuelle overskridelser af leveringstiden berettiger ikke køber til annullering eller erstatning af nogen art.

TIPE Nordic er uden ansvar for forsinkelser eller hindringer, som skyldes force majeure eller andre forhold uden for vor kontrol. Ved eventuel oplagring henligger varerne for købers risiko. 

Transportskader

Køber er pligtig til straks ved modtagelsen at sikre sig, at leverancen er uden mangler. Reklamationer over mangler eller mængdeangivelse skal ske skriftligt inden 5 dage efter varernes modtagelse.

Returnering af vare

Varer tages kun retur efter forudgående skriftlig aftale. Ved returnering skal fakturanummer eller følgeseddelnummer på de 

returnerede varer altid anføres. For kurante varer beregnes et returneringsgebyr på 20% af fakturabeløbet under hensyn til varens stand, undersøgelser af varen m.v.

Specielle varer hjemkøbt til en bestemt kunde tages ikke retur.

Produktansvar og ansvarsbegrænsning

For produktansvar gælder de til enhver tid gældende danske retsregler. TIPE Nordics produktansvar er begrænset til kr. 100.000.

TIPE Nordic er ikke ansvarlig for skader på produkter, der er fremstillet af køber, eller på produkter, hvori produkter fremstillet af køber indgår. I den udstrækning TIPE Nordic måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand for sådanne skader, er køber forpligtet til at holde TIPE Nordic skadesløs.

Køber skal herudover skadesløsholde TIPE Nordic for alle krav vedrørende skade forvoldt i forbindelse med brug af TIPE Nordics produkter, som skyldes købers ukorrekte vedligehold eller brug af TIPE Nordics produkter, købers undladelse af i tilstrækkeligt omfang at oplære medarbejdere i brug af produktet eller købers manglende overholdelse af love eller regler.

Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar for skader som beskrevet ovenfor, skal denne part straks underrette den anden skriftligt herom. 

Køber er forpligtet til at lade sig medsagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler krav rejst imod TIPE Nordic på grundlag af skade, der påstås forvoldt af TIPE Nordics produkt. 

TIPE Nordic, herunder TIPE Nordics medarbejdere, er ikke ansvarlig over for køber for nogen af de følgende typer tab eller skade, som måtte udspringe af eller i relation til en aftale, herunder men ikke begrænset til i forbindelse TIPE Nordics medarbejderes udførelse af opgaver for køber, som reguleres af disse salgs- og leveringsbetingelser: 

1. ethvert tab resulterende fra tab af produktion, profit, omsætning, goodwill eller forventede besparelser, 

2. ethvert tab relateret til skade forvoldt af leverede produkter på fast ejendom eller løsøre, 

3. ethvert direkte eller indirekte tab og/eller ødelæggelse af data, eller 

4. enhver anden følgeskade eller indirekte tab.

TIPE Nordics ansvar for tab eller skade, som måtte udspringe af eller i relation til en aftale, som reguleres af disse salgs- og leveringsbetingelser, skal under alle omstændigheder være begrænset til det totale beløb, som TIPE Nordic har faktureret til køber for de pågældende produkter, dog maksimalt kr. 100.000, og TIPE Nordic er alene forpligtet til at erstatte tab, der er en følge af væsentlig mangel ved en leverance eller anden væsentlig misligholdelse fra TIPE Nordics side.

Køber fraskriver sig udtrykkeligt ved accept af disse salgs- og leveringsbetingelser retten til at kræve Smart Coating fjernet af TIPE Nordic, herunder at kræve omkostninger eller tab i forbindelse fra TIPE Nordic.

TIPE Nordic kan aldrig blive ansvarlig for skader/tab, der skyldes ændringer i den på tidspunktet for indgåelsen af aftalen med køber gældende lovgivning. 

Intet i disse salgs- og leveringsbetingelser (inklusive, men ikke begrænset til fraskrivelserne og begrænsningerne ovenfor) skal fortolkes som en begrænsning eller fraskrivelse af hver parts ansvar for personskade forvoldt ved uagtsomhed eller for noget andet ansvar, som ikke kan begrænses eller fraskrives i henhold til ufravigelig lovgivning.

Overdragelse og brug af underleverandører 

TIPE Nordic er til enhver til berettiget til at videreoverdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til aftalen med køber til tredjepart uden købers samtykke. 

TIPE Nordic er ligeledes til enhver tid berettiget til at benytte underleverandører i forbindelse med opfyldelse af aftalen med køber. TIPE Nordic hæfter for evt. underleverandører som for egne forhold.

Force majeure

TIPE Nordic er ikke ansvarlig for forhold, som TIPE Nordic ikke er herre over, herunder men ikke udelukket til krig, uroligheder, handelshindringer, herunder sanktioner, ind- og udførsels-forhindringer, sygdomsudbrud og pandemier, undtagelsestilstand, strejke, lockout, vejrliget, herunder oversvømmelser og storm, samt brand, tyveri eller hærværk, som vanskeliggør eller umuliggør levering.

Afgifter, valutareguleringer og andre indgreb

I tilfælde af ændringer og/eller indførelse af (nye) importafgifter, EU-afgifter eller andre offentlige afgifter samt i tilfælde af valutareguleringer forbeholder TIPE Nordic sig ret til forholdsmæssigt at regulere den aftalte pris. Tilsvarende forbeholdes ret til regulering af prisen ved ændring og/eller indførsel af øvrige former for afgifter, bidrag eller lignende.

Oprindelsesland

Produkter kan oprindeligt komme fra et ikke EU-land. Medmindre andet er bekræftet af os skriftligt, kan intet i dette dokument opfattes som oplysning om, hvor varerne eller dele heraf oprindeligt er blevet fremstillet

Eksterne links

Hjemmesiden www.tipenordic.com kan indeholde eksterne hyperlinks, der omdirigerer kunden til andre hjemmesider. TIPE Nordic har ingen forpligtelser i relation til andre hjemmesider, som kunden kan få adgang til igennem www.tipenordic.com og kan 

ikke på noget tidspunkt ifalde ansvar for disse hjemmesiders indhold, drift, udbud af tjenesteydelser eller adgangen til disse hjemmesider.

Persondatabeskyttelse

Vi henviser til Persondataloven og Markedsføringsloven.

Tvister

Eventuelle tvister tilstræbes afgjort i mindelighed. Enhver tvist, som udspringer af købsaftale mellem TIPE Nordic og køber afgøres efter dansk lovgivning. Dette gælder også de tilfælde, hvor køber er hjemmehørende uden for Danmark. 

Retsspørgsmål i forbindelse med aftalen skal behandles efter gældende dansk lov, og tvistigheder skal afgøres ved Sø- og Handelsretten i København. Afviser Sø- og Handelsretten at behandle sagen, skal sagen afgøres ved Københavns Byret

 

Ovenstående salgs- & leveringsbetingelser finder anvendelse fra 20. maj 2020 og erstatter alle tidligere udsendte.