ATP Måling

SS PLUS 4

ATP (Adenosin triphosfat) er et universelt molekyle i og omkring alle levende celler og virker som energitransportør i metaboliske processer. Derfor er ATP naturligt til stede i celler fra bakterier, dyr, mennesker, gær og skimmel i varierende niveauer.

En ATP-måling er i de fleste tilfælde et super stærkt værktøj til, på 15 sekunder, at vurdere om en overflade er tilstrækkelig rengjort. ATP kvantificeres ved anvendelse af et luminometer. For at måle ATP-niveauet bruger vi SystemSURE PLUS™ -systemet, der indeholder en vatpind til samling af en prøve og et luminometer til måling af resultatet.

Resultatet angives i RLU (Relative Light Units). Jo højere en RLU-værdi, jo mere beskidt er der. Grænsen for hvor mange RLU der må være på en overflade er forskellig, alt efter anvendelse og hvilken type lokale det er.

SystemSURE PLUS™ er en meget stærk løsning til rengøringskontrol i henhold til HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points). En ATP-måler kan i dag anvendes i en lang række brancher som fx levnedsmiddelindustrien, hospitaler, storkøkkener, sundhedsplejen, svømmehaller, pharmaceutiske virksomheder og meget mere.

Detektion af ATP på en overflade indikerer tilstedeværelsen af enten mikrobiel kontamination eller levnedsmiddel rester som er potentiel mad for mikroorganismer.